2016

Dojmy ze slavnosti na mostě Altstadtbrücke a z MŠ najdete Otevře interní odkaz v aktuálním oknězde.

2015

Jak jsme oslavili Den jazyků sousedů 2015 najdete Otevře interní odkaz v aktuálním oknězde.

2014

Jak jsme oslavili Den jazyků sousedů 2014 najdete Opens internal link in current windowzde.

2013

Jak se slavil Den jazyků sousedů 2013?
Podívejte se Opens internal link in current windowzde.

2012

Otevře interní odkaz v aktuálním okněZde najdete informace ke Dni jazyků sousedů 2012.

Den jazyků sousedů

Od roku 2001 se na popud Rady Evropy 26. září každoročně slaví Evropský Otevře externí odkaz v novém okněden jazyků.

V roce 2012 proto sdružení TriLingo poprvé pozvalo všechny školky v česko-německo-polském příhraničí, aby společně s námi oslavily den 26.09. jako TriLingo den jazyků sousedů.

Den jazyků sousedů se stal každoroční tradicí dětských zařízení v našem regionu.

Tag der Nachbarsprachen 2019 - das war er:

Eindrücke und Informationen finden Sie Opens internal link in current windowhier.

Trinacionální slavnost jazyků sousedů byla finančně podpořena organizací Deutsch-Polnische Jugendwerk.