TriLingo-Flyer

Kdo jsme ?

Neziskové sdružení TriLingo bylo založeno soukromými osobami z Německa, Polska a České republiky na konci února 2012.
Naši členové pracují jako vychovatelé a pedagogové, jako síťaři a zpracovatelé projektů, jako překladatelé a pracovníci s dětmi a mládeží, v oboru IT, v turismu, …

Za každého nového člena/ členku jsme vždy rádi !

Co chceme ?

Osvojení cizího jazyka odmalička a společné učení s dětmi našich sousedů není v našem třínárodním regionu ještě pořád běžné.
A právě pro menší zařízení a spolky, které se v tom chtějí angažovat, představují žádosti o finanční prostředky nebo hledání partnerů v sousedních zemích často velkou překážku. 

Náš nápad: Pomoci překonat takovéto překážky co možná nejvíce nebyrokraticky.

Jak se toho zhostíme ?

S podporou co možná nejvíce dárců a sponzorů, které chceme pro tento nápad nadchnout a získat, vybudujeme regionální TriLingo-Fond, pomocí kterého potom budeme moci školky a iniciativy v případě potřeby podpořit menší finanční částkou.
Naši dobrovolně činní členové spolku dávají zájemcům k dispozici mimo jiné své znalosti a různorodé zkušenosti k podpoře vzdělávání sousedních jazyků. Je to široké spektrum od odborné porady při rozvoji a realizaci nabídky sousedních jazyků a projektů přes podporu rodilých mluvčích při získávání kontaktu k partnerům v sousední zemi až po práci na veřejnosti.

Oslovte nás!