Přihláška ke členství

„Rád podporuji práci sdružení TriLingo e. V., protože jazyky (sousedů) spojují a děti se už odmalička mohou setkávat i přes hranice a tím tyto hranice stále více mizí. TriLingo e.V. podporuje rozmanité iniciativy, zaměřené na poznávání jazyků, to je cenný příspěvek k vybavení dětí žádoucími vědomostmi a dovednostmi pro život v Trojzemí. V oblasti vzdělávání patří zprostředkování jazykových a interkulturních kompetencí k mým prioritám v rámci mé práce jako poslanec zemského sněmu a jsem tímto velmi vděčný za angažmá aktérů sdružení TriLingo e.V.“

Stephan Meyer, MdL

Členství

Srdečně Vás zveme ke spolupráci a jsme rádi za Vaši podporu.

Řádní členové

Řádným členem sdružení může být každá fyzická osoba, která podporuje jeho cíle a chce spolupracovat při realizaci záměrů sdružení.

Podpůrní členové

Nemáte možnost v našem sdružení spolupracovat, ale rádi byste podpořili naši činnost? …

Podpůrným členem může být každá fyzická a právnická osoba, která přijme stanovy sdružení a podpoří jeho cíle.
O přijetí rozhoduje představenstvo na základě přihlášky.