Jsme vyznamenáni!

Dne 26.9.2013  bylo trinacionální sdružení TriLingo e.V.  jako jediná iniciativa ze Saska vyznamenáno v celostátní soutěži "Otevře externí odkaz v novém okněIdeen für die Bildungsrepublik" (Ideje na cestě k republice vzdělávání) 2013/2014.

Stanovy sdružení

Download PDF DownloadStanovy sdružení

5 let sdružení TriLingo e.V.

4 roky sdružení TriLingo e.V.

3 roky sdružení TriLingo e.V.

2 roky sdružení TriLingo e.V.

Sdružení

Občanské sdružení TriLingo bylo založeno 29. února 2012 soukromými osobami z Německa, Polska a České republiky.
Naši členové mají různá zaměstnání. Pracují jako vychovatelé a pedagogové, jako spolupracovníci projektů nebo při vytváření a udržování kontaktní sítě, jako překladatelé a zkušení pracovníci s dětmi a mládeží, v IT oboru, v turismu, …

Za každého nového člena/členku jsme vždy rádi !

Cíle sdružení

Sdružení se zasazuje o to, aby vzdělávání v jazycích sousedů v česko-německo-polském euroregionu Neisse-Nisa-Nysa začínalo už v raném dětství.
Jeho cílem je, aby seznamování s jazykem sousedů a interkulturní učení odmalička bylo v regionu Trojzemí běžné a aby přitom byly ve vzdělávacích zařízeních efektivně a trvale využity výjimečné možnosti, které „Místo vzdělávání: příhraniční region“ nabízí.
Tímto přispívá k rozvoji přeshraničního vzdělávání, k regionálnímu rozvoji Euroregionu a k posílení euroregionální identity lidí, kteří zde žijí.

(Výňatek ze stanov sdružení)

Rada sdružení

Dr. Regina Gellrich - předsedkyně představenstva

Michaela Janyska - místopředsedkyně

Angela Rimpler - pokladnice sdružení

Registrační údaje

Číslo registrace sdružení
VR 5673

Daňové číslo
208/140/12310
Finanzamt Löbau