Galerie Návštěva prezidenta

Novinový článek - spolková soutěž

Fotogalerie spolková soutěž

 

 

Zdroje obrázků:
Deutschland - Land der Ideen/Willem gr. Darrelmann
sowie
TriLingo e.V.

Slavnostní ukončení celoněmeckého projektu

 

„Ideen für die Bildungsrepublik“ (Ideje na cestě k republice vzdělávání)
v Berlíně

Fotogalerie

TriLingo se setkal s německým prezidentem Joachimem Gauckem

Dne 28.04.16 se německý spolkový prezident Joachim Gauck informoval o přeshraničních projektech v Euroregionu Nisa. Náš spolek TriLingo e.V. se směl jako jeden z 5 vybraných iniciativ prezentovat v občanském sále žitavské radnice a promluvit s prezidentem o práci spolku. Byli s námi i Marla, Sofia, Kryštov a Samuel z Kita Zwergenhäus’l v Lückendorfu a také Milan a Johann z Ostritz, kteří prezidenta potěšili písničkou v češtině, němčině a polštině.

TriLingo nositelem ceny v celostátní soutěži

Trinacionální sdružení TriLingo e.V. patří jako jediná iniciativa ze Saska k vyznamenaným v celostátní soutěži "Otevře externí odkaz v novém okněIdeen für die Bildungsrepublik" (Ideje na cestě k republice vzdělávání) 2013/2014.
 
Je tím oceněna společná přeshraniční snaha německých, českých a polských členů sdružení podpořit osvojení jazyka sousedů v našem euroregionu už odmalička.
 
Oficiální předání ceny se koná 26.09.2013 v mateřské škole "Knirpsenland" (Svět špuntů) v saském Oderwitz. Slavit se bude nejen vyznamenání, ale také "Otevře interní odkaz v aktuálním okněDen jazyků sousedů", další iniciativa sdružení TriLingo, který připraví špunti z Oderwitz společně se svými přáteli z partnerského zařízení "Pampeliška",  Jablonec n.N.
 
Do celostátní soutěže bylo přihlášeno okolo 1.000 vzdělávacích projektů z celého Německa. Nezávislá odborná porota vybrala těch 52 nejlepších projektů, které příkladně podporují rovnost šancí na vzdělání pro děti a mládež. Podporovatelem soutěže je Spolkové ministerstvo vzdělání a výzkumu ve spolupráci s nadací Vodafone Deutschland. Patronát převzala spolková ministryně vzdělávání, paní prof. dr. Johanna Wanka.

Vysoké české vyznamenání pro předsedkyni našeho sdružení

 

Předsedkyni našeho občanského sdružení TriLingo e.V., paní dr. Regině Gellrich byla Ministerstvem zahraničních věcí České republiky udělena „Medaile Jana Masaryka“. Paní dr. Gellrich převzala toto vysoké vyznamenání 18. července 2014 z rukou české generální konzulky  v Drážďanech, paní dr. Jarmily Krejčíkové. Za přítomnosti předsedy vlády Svobodného státu Sasko, pana Stanislawa Tillicha, podtrhla paní generální konzulka především zásluhy paní Reginy Gellrich o podporu rozšíření českého jazyka v saském příhraničí. 

Medaile Jana Masaryka je jedním z nejvyšších českých ocenění, udělovaných občanům jiných států. Tato medaile je pojmenována podle syna prvního prezidenta Československé republiky a ministra zahraničních věcí v letech 1945 – 1948.

Členové sdružení TriLingo e. V. mají velkou radost, že tímto způsobem byla oceněna dlouholetá vytrvalost paní Reginy Gellrich v úsilí o česko-německé porozumění. Dobré soužití občanů v Trojzemí ji vždy leželo na srdci, nejen jako jednomu ze zakládajících členů našeho česko-německo-polského dobrovolnického sdružení, ale i během její dlouholeté činnosti jako vedoucí agentury PONTES a v rámci nejrůznějších projektů. S obzvláštní intenzitou a kreativitou se věnuje podpoře myšlenky, už odmalička seznamovat děti našeho příhraničního regionu s jazyky sousedů.

Jsme hrdi na naši předsedkyni a srdečně ji blahopřejeme!