Kontakt

Email na Opens window for sending emailTriLingo.e.V

Poradenství a podpora

Poskytneme Vám rádi dobrovolnickou pomoc při iniciování projektů na podporu jazyků sousedů.
Členové našeho sdružení mají díky jejich profesním resp. privátním sférám bohaté zkušenosti a rozsáhlé kompetence, které rádi dále předají zařízením pro děti, spolkům a iniciativám:

  • Hledáte partnerské zařízení v sousední zemi a/ nebo potřebujete jazykovou podporu při navázání kontaktu?
  • Hledáte podněty, týkající se obsahové náplně nebo metodicko-didaktické podoby Vaší nabídky jazyků sousedů?
  • Chcete profitovat z našich zkušeností při financování přeshraničních projektů?

Oslovte nás!