Proszę przeczytać również:

... artykuł „Dorastać wielojęzycznie w naszym regionie przygranicznym“ w wydaniu nr 7 gazetki dla dzieci, str. 5 i kolejne

Zeit(ung) für Kinder

... wydanie nr 8 gazetki dla dzieci

Zawarty w nie temat „Sąsiedztwo potrzebuje partnerstwa“, który jest skierowany do pedagogów, rodziców i dzieci i jest poświęcony współpracy przedszkoli po obu stronach granicy w naszym niemiecko-polsko-czeskim regionie.

zur Zeitung

Uczenie się języków – tak wcześnie?

Tak, bo jest dużo powodów, które to podpierają*

Dzieci uczą się języków obcych” całościowo”: u mniejszych dzieci można wykorzystać takie umiejętności jak: być otwartym dla nowego, zdolność do imitacji, nie hamować się. Oferty dla nauczania języków powinne orientować się  według czynności oraz powinne być przyczepione do świata życia dzieci.

Dzieci potrzebują wczesną motywację: czym wcześniej doprowadza się do języków obcych, tym lepiej rozwija się później umiejętność mówienia.

Wczesne pozytywne doświdczenia odbijają się pozytywnie na dalsze życie.

Młodsze dzieci jeszcze nie znają stereotypów: przez zajmowanie się obcymi dźwiękami, słowami, inną kulturą gubią dzieci strach przed TYM OBCYM, tolerancja oraz otwartość będzie podpierana.

*Fröhlich-Ward, Leonora in Bausch, Christ, Krumm (Hg.): Handbuch Fremdsprachenunterricht, 4. Aufl, Tübingen und Basel, 2003 - S. 199

Dlaczego języki sąsiadów?

Rada Europejska wymaga od wielu lat dla każdego Europejczyka , w ramach własnej biografi edukacyjnej, poza językiem ojczystym szansę na uczenie  się 2 języków obcych. Jednym z tych języków powinien być jeden z międzynarodowych języków porozumiewawczych, a drugi to powinien być n.p. jeden język sąsiedzki.

Pozytywnym efektem mogłoby być, gdyby nauczony język obcy był kluczem do dalszych języków z tej samej rodziny językowej.  Z tego powodu specjalnym skarbem jest nasz trójkąt państw z 4 językami obcymi.

Tutaj mamy, od najmłodszych lat możliwość uczenia się jednego słowiańskigo  języka. A to dosyć konkretnie : n.p. na wycieczce do sąsiednigo kraju, gdzie można zapoznać dzieci tego kraju i nauczyć się czegoś nowego.