TriLingo-Flyer

Kim jesteśmy ?

Stowarszyszenie (służące dobtu powszechnemu) TriLingo zostało założone koniec lutego 2012 roku przez osoby prywatne z Niemiec, Polski i Czech.
Nasi członkowie pracują zawodowo jako wychowawcy, pedagodzy, pracownicy w projektach, tłumacze, informatycy  i specjaliści ds. pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w dziedzinie turystyki….

Oczywiście z chęcią przyjmiemy nowych sojuszników!

Czego chcemy ?

Nauka języka sąsiedniego od najmłodszych lat oraz wspólna nauka z dziećmi z naszych państw sąsiedzkich nie należą jeszcze do normalności w naszym regionie trzech państw.
Akurat dla małych instytucji i stowarzyszeń, które się angażują, składanie wniosków o dofinansowanie lub też znalezienie wspólnika w kraju sąsiedzkim stanowią dużą przeszkodę.

Nasza idea: pomoc w pokonaniu tych przeszkód w możliwie niebiurokratyczny sposób.

Jak to realizujemy ?

Z pomocą wielu ofiarodawców i sponsorów, których chcemy zachwycić i zdobyć tą ideą. Dlatego tworzymy regionalny Fundusz TriLingo, z którego będziemy mogli, w razie potrzeby, wspierać przedszkola i inicjatywy  małymi sumami pieniężnymi.
Nasi społecznie udzielający się członkowie chętnie podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zainteresowanymi wspieraniem nauki języków sąsiedzkich. Do naszego spektrum zalicza się fachowe doradztwo przy rozwoju i realizacji ofert i projektów z krajów sąsiedzkich, pomoc ludzi, mówiących w języku ojczystym przy nawiązywaniu kontaktów z partnerami z kraju sąsiedzkiego oraz promocja.

Prosimy o kontakt z nami!