Podanie o przyjęcie

„Chętnie wesprę pracę stowarzyszenia TriLingo e.V., bo języki (sąsiedzkie) łączą dzieci już od najmłodszych lat i mogą przełamać granice. TriLingo e.V.  pomaga w różnorodnych inicjatywach w dziedzinie wspierania nauki języków i tym samym przyczynia się do wyposażenia dzieci w „uzbrojenie” potrzebne do życia w regionie trzech państw. W dziedzinie nauki przekazywanie kompetencji językowych i międzykulturowych należy do moich priorytetów w ramach mojej pracy jako poseł do Landtagu i dlatego jestem bardzo wdzięczny za zaangażowanie członków TriLingo e.V.”

Stephan Meyer, MdL (poseł do Landtagu)

Członkostwo

Zapraszamy Państwa chętnie do współpracy i cieszymy się ze wsparcia.

Członkowie zwyczajni

Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która wspiera swój cel i chce współdziałać przy realizacji celów stowarzyszenia.

Członek wspierający

Państwo nie mają okazji, żeby współpracować z naszym stowarzyszeniem, ale chcą wesprzeć nas? …
Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna i fizyczna, która akceptuje statut stowarzyszenia i wspiera jego cele. O przyjęciu decyduje zarząd.