Jesteśmy wyróżnieni!

26.IX.2013 wyróżniono stowarzyszenie trzech narodów TriLingo e.V.  jedyną inicjatywę z Saksonii w konkursie „Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieBundeswettbewerb Ideen für die Bildungsrepublik“ 2013 /2014.

Statut stowarzyszenia

Download PDF DownloadStatut stowarzyszenia

5 lat Trilingo e.V.

4 rok TriLingo e.V.

3 rok TriLingo e.V.

2 rok TriLingo e.V.

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie użyteczności publicznej TriLingo zostało założone przez osoby prywatne z Niemiec, Polski i Czech 29 lutego 2012 roku. Nasi członkowie pracują głównie jako wychowawcy, pedagodzy, jako pracownicy w projektach i różnych sieci, jako tłumacze i specjaliści ds. pracy z dziećmi i młodzieżą, jako informatycy, w branży turystycznej, …

Oczywiście jesteśmy otwarci na przyjęcie nowych sojuszników!

Cel stowarzyszenia

Stowarzyszenie wstawia się za wspieraniem nauczania języków sąsiednich w niemiecko-polsko-czeskim Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa, zaczynając już od najmłodszych lat życia.
Celem stowarzyszenia jest, aby nauczanie języków sąsiednich i międzykulturowa nauka stały się normalnością w regionie sąsiadujących ze sobą trzech państw i żeby obecne szczególne możliwości, które oferuje „miejsce nauki, czyli region przygraniczny”, były wykorzystane w placówkach edukacyjnych efektownie i długotrwale.
Stowarzyszenie przyczynia się tym samym transgranicznego rozwoju regionalnego i nauki w Euroregionie oraz do wzmocnienia euroregionalnej tożsamości mieszkających tu ludzi.

(Wyciąg ze statutu stowarzyszenia)

Zarząd stowarzyszenia

Dr. Regina Gellrich - Przewodnicząca stowarzyszenia

Michaela Janyska - Zastępca przewodniczącej

Angela Rimpler - Skarbnik

Dane stowarzyszenia

Numer w rejestrze stowarzyszeń:
VR 5673

Numer identyfikacji podatkowej:
208/140/12310
Finanzamt Löbau