Oferujemy

…nasze nieodpłatne zaangażowanie, aby przede wszystkim pomagać przedszkolom, stowarzyszeniom i inicjatywom z naszego niemiecko-polsko-czeskiego regionu przy inicjowaniu chęci wspierania nauki języków sąsiednich już od najmłodszych lat życia.

Nasze działania

  • Utworzenie naszego Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniefunduszu TriLingo, żeby móc udzielić pomoc finansową bez zbędnej biurokracji.